Prace przygotowawcze (spulchnianie gleby, oczyszczanie terenów z zarośli, drzew, kamieni, kopanie fundamentów pod ogrodzenia ) wykonują maszyny budowlane oparte na ciągnikach gąsienicowych – kosiarki, koparki, podnośniki, ładowarki, które posiadają zamontowany ruchomy sprzęt roboczy odpowiadający rodzajowi wykonywanej pracy.

W pracach ziemnych związanych z budową ogrodzenia panelowego , w zależności od rodzaju gleby i rodzaju prac, stosuje się koparki z jedną lub kilkoma łyżkami, rowy, ładowarki jednonaczyniowe oraz hydromechanizację. Do zagęszczania gruntów nasypów i materiałów podbudowujących ogrodzenia i drogi stosuje się walce wibracyjne oraz walce statyczne z metalowymi walcami i oponami pneumatycznymi.

Prace wiertnicze w zagospodarowaniu gleb skalistych, wydobywaniu niemetalicznych materiałów konstrukcyjnych, tworzeniu studni do układania pali, układaniu materiałów wybuchowych itp. napędzane przez różne wiertnice.

Prace w zakresie sztaplowania podczas budowy fundamentów i kładzenia fundamentów wykonywane są przy użyciu sprzętu do pchania pali, w tym młotów spalinowych, młotów parowo-powietrznych, zagęszczarek. Podnoszenie pilotów i kierowanie sprzętem pilotowym podczas pracy są wykonywane przez operatorów maszyn budowlanych.

Roboty betonowe wykonywane są przy użyciu specjalnych maszyn i kruszyw: do przygotowania mieszanek betonowych służą dozowniki, mieszarki do betonu, do zagęszczania – wibratory, do dostarczania mieszanki na plac budowy – pompy do betonu, do odbioru i rozprowadzania mieszanki – kostki betonowe.

Oprócz maszyn budowlanych w budownictwie stosuje się środki zmechanizowane, takie jak dźwigi, koparki, maszyny podnoszące i transportujące (głównie do prac montażowych), ładowarki i rozładunki, przenośniki, samochody ciężarowe, traktory, przyczepy do wykonywania operacji transportowych itp.

Jaki jest główny cel koparek budowlanych?

Ten typ sprzętu budowlanego kopie i przesuwa glebę za pomocą łyżki lub mechanizmu o działaniu ciągłym (łańcuchowym lub obrotowym). W oparciu o ten wymóg koparki są podzielone na:

koparki z pojedynczą łyżką okresową;
koparki o działaniu ciągłym.

Głównymi częściami koparek budowlanych są podwozie (kołowe lub gąsienicowe), platforma obrotowa z napędem oraz wymienny sprzęt roboczy.

Aby właściwie ocenić możliwości operacyjne maszyny, trzeba dobrze znać ich indeksowanie. Pierwsze litery zawsze będą wskazywać klasyfikację, na przykład EO – koparka jednonaczyniowa. Oto trzy główne liczby indeksu:

rozmiar koparki (pojemność łyżki);
napęd;
zawieszenie roboczego.

W indeksie znajduje się również czwarta cyfra, która wskazuje numer seryjny modelu koparki.

Następnie następuje indeksowanie liter: pierwsza z dodatkowych liter (A, B, C itp.) Oznacza porządkową modernizację tej maszyny, kolejne – rodzaj wersji klimatycznej (C lub HL – północ, T – tropikalny, TV – do pracy w mokrych tropikach).

Na przykład EO-5123HL można odszyfrować w następujący sposób: uniwersalna koparka kubełkowa, grupa wielkości 5, na gąsienicach, ze sztywnym zawieszeniem osprzętu roboczego, trzeci model w wersji skandynawskiej.

Jak są podzielone grupy rozmiarów koparek?

Dla każdej grupy wielkości zwykle wskazuje się kilka pojemności łyżek – duża pojemność główna i wymienna, a dla drugiej mniejsze parametry liniowe i słabsze gleby niż podczas pracy z łyżką główną. Pod uwagę brana jest łyżka główna, za pomocą której koparka może wydobywać ziemię z kategorii 4.

Pojemność głównych łyżek koparek wynosi: dla drugiej grupy wielkości – 0,25-0,28 metrów sześciennych, trzeciej – 0,40-0,65 metrów sześciennych, czwartej – 0,65-1 metrów sześciennych. M, piąty – 1,0-1,6 metrów sześciennych, 6-1,6-2,5 metrów sześciennych, 7-2,5-4 metrów sześciennych.

Zadzwoń! Zapytaj!